Mine tjenester

Søker du veiledning innenfor kjærlighet, familie, jobb, bolig, reise, skole, studier eller er du nysgjerrig på framtiden?

Veiledning

Individuell veiledning

Individuell veiledning gir deg mulighet til å dele utfordringer og få hjelp til å finne løsninger. Jeg tar utgangspunkt i den enkeltes ståsted og behov.

Det er mange grunner til at vi mennesker har behov for en samtalepartner/veileder. Det krever mot å sette ord på utfordringer. Mot er grunnlag for handlinger som ofter fører til gode veivalg i livet.

Veiledning av par

Veiledning av par er en form for veiledning med mål om å styrke relasjonen i forholdet. I veiledningen vil dere jobbe med å få innsikt i og bli mer bevisst i de negative mønstrene, enten konflikter eller evnen til å kommunisere tydelig med hverandre og få hjelp til å uttrykke følelser og behov.

Gruppeveiledning

Gruppeveiledning til team og bedrifter 

I gruppeveiledning kan deltakerne lære av hverandre. Deltakerne deler med hverandre, og hver enkelt får flere innspill og tilbakemeldinger.

Ofte får deltakerne en ny forståelse av utfordringene sine i møte med andre gjennom kommunikasjon og reaksjoner, og man kan oppdage nye muligheter.

Alternativ veiledning

Tarotkort

Tarotkortene hjelper deg å finne veiledning og svar. Kortene leder deg i en positiv retning. De bekrefter ofte det du allerede vet og er et redskap til din egen intuisjon. Husk at en tarotlesning aldri er skrevet i sten, den er for veiledning og underholdning. Utfallet kan alltid endres. Det er alltid opp til deg! 

Følg alltid ditt hjerte og universet vil lede deg på riktig vei. En tarot kortstokk består av tilsammen 78 kort. Disse er inndelt i to seksjoner – den store arkana og den lille arkana. 

Arkana er latin og betyr ”hemmeligheter”. Tarotkortene er ment å representere de underliggende ”hemmelighetene” som forklarer universet. Hvert enkelt kort har sin egen tolkning. Dessuten tolkes det i forhold til andre kort i legget, plasseringen i legget og spørsmålet som blir stilt. Å foreta en tarotlesning dreier seg i stor grad om intuisjon og menneskekunnskap.

Tassografi - tolking av kaffegrut

Det finnes forskjellige fremgangsmåter for å spå i kaffegrut. Det viktigste er å lytte til underbevisstheten og intuisjon din og la den lede deg i din tolkning av symbolene som kommer frem i koppen.

Min måte å lese på kan være forskjellig fra hvordan andre gjør det. Jeg har lært min teknikk ved å dele koppen i tre deler: Øverste delen av koppen er som ofte nåtid og en til to måneder frem i tid. To til fire måneder frem i tid finner jeg i midten av koppen. Bunnen av koppen er fire til fem/seks måneder frem i tid.

Det er viktig at koppen snurres tre ganger mot klokkeretningen og at den står på hodet på skålen. Koppen må stå og tømme seg i flere minutter slik at gruten blir tørr og at den fordeler seg rundt i koppen. Symbolene som dannes skal være nytte for tolkningen.

Jeg starter øverst og leser meg nedover i koppen. Jeg tolker symbolene som har dannet seg i koppen. Av og til ser jeg enkelte hendelser og noen ganger ser jeg helheten av det som skjer. Jeg ser en blanding av fortid, nåtid og fremtid.

Jeg bruker intuisjonen min til tolkningen av de ulike symbolene. Jeg kan også inn beskjeder og varsler som ikke står i koppen. Beskjedene og varslene kommer som et bilde i hodet mitt som blir en del av tolkningen.

Bildeanalyse

Bildeanalyse kan gi deg svar på blant annet viktige beskjeder som skjer frem i tid eller varsler på konkrete hendelser. Hvis det har vært negative hendelser fra fortiden som vedkommende ikke har ryddet opp i, kan denne informasjonen være til hjelp i en endringsprosess.

Andre tjenester

Rensing av hus

Opplever du/dere uro i hjemmet?

Grunnen til dette kan være negativ energi som sitter i veggene eller at hjemmet er oppsøkt av ånder som skaper uro. Det kan være flere forklaringer på dette. For eksempel menneskene som bor i hjemmet og skaper uro i form av krangler eller konflikter, eller mennesker som har vært innom boligen eller bodd der tidligere. Det kan også være at man er nyinnflyttet og føler at den tidligere eiers energi bør nøytraliseres. Uroen kan for eksempel oppleves som skikkelser eller konturer av et menneske. 

Min oppgave blir å gjenopprette ro og harmoni, og balansere energiene.

Andre grunner kan være utslag i det elektriske, ved at tv-en skifter kanaler eller uforklarlig kulde som kommer snikende inn i rommet. Ting kan også bli flyttet på eller uforklarlige lukter som plutselig oppstår i rommet.

De tilbakemeldinger jeg har fått etter en vellykket husrens er:

God energi og harmoni i hjemmet. Det er blitt roligere og personene som bor der føler seg trygge. Hjemmet føles renere. Det diskuteres mindre og lite konflikter. Nattesøvnen blir fullkommen. 

Spåparty

Inntil 5 personer på et party der jeg spår hver person i 30 minutter.